Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Nəsimi Abbaszadə

baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  baş müəllimi

Mob.tel: 050 353 70 07,  055 353 70 07

Iştel: 2569421

e-mail: nasimiabbaszade@mail.ru

Dogum tarixi:

06 sentyabr 1973-cü il

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı-

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hal-hazırda ADAU) İqtisadiyyat fakültəsini bitirmişdir

2013-cü ildən ADAU-nun aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının baş müəllimidir.

Əmək fəaliyyəti-         

2010-hazıra ADAU-nun Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında baş müəllim

2005-2008-ci illər  ABB Gəncə filialı  şöbə müdiri

2004-2005-ci illər  ABB Gəncə filialı əməliyyat bölməsinin mütəxəssisi

2003-2004- cü illər “Gəncə YGEŞ” MMC iqtisadçı

2000-2004- cü illər AKTA İqtisadiyyat və İdarəetmə kafedrasında assistent

Apardıgı dərslər-

Bakalavrda– Dünya iqtisadiyyatı, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər, Avropa İttifaqının Beynəlxalq İqtisadi Münasibətləri, Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi

Elmi yeniliyi-Respublikada  bələdiyyə mülkiyyətinin təşkil olunması və onun səmərəli şəkildə idarə olunmasının təşkilinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi göstəricilərinin əsaslandırılması.

Tədqiqat sahəsi- Respublikada  bələdiyyə mülkiyyətinin təşkil olunması və onun səmərəli şəkildə idarə olunması

Məqalələr-        

Məşğulluq probleminin tənzimlənməsi məslələri.ADAU, Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə - 2012, № 2.

Sahibkarlıqda innovasiya fəaliyyətinin təşkiliElm mərkəzi, Gəncə - 2012

Dayanıqlı  kənd təsərrüfatı istehsalı və  aqroparklarAqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı : dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq  elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015, ADAU

Особенности реструктуризации предприятий швейной промышленности реального сектора экономики Азербайджана Хмельницький національний університет 2015