Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Mehrıban Həsənova

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  baş müəllimi

Mob.tel:

Iş tel: 256 50 44

e-mail: mehribanks@mail.ru

Doğum tarixi

26 may 1964-cü il

 

Təhsili,elmi dərəcəsi elmi adı-

.1981-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun (hal-hazırda ADAU) iqtisadiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.

1986-cı ildə kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili ixtisası üzrə tam kursu  bitirmişdir.

.Əmək fəaliyyəti-

1986-1995-ci ildə Samux rayonu 1 saylı şərab zavodunda baş iqtisadçı  

 2000-2007-ci ilədək Azərbaycan Kənd T:əsərrüfatı Akademiyasında  “İdarəetmə və hüquq” kafedrasında asistent

 2007-ci ildən bu günə qədər ADAU-nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında baş müəllim

2009-ci ildən ADAU-nun “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  dissertantı

 

 

 

                         Apardıgı dərslər-

Bakalavrda – Sosial saferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı, Aİ-nin iqtisadi inkişaf  modeli,  Aİ-nin beynalxalq iqtisadi münasibətləri, Aqrar siyasət, Elektroenergetikanın iqtisadiyyatı, Aqrar bazar münasibətləri,

Tədqiqat sahəsi-

Azərbaycanda aqrar-sənaye inteqrassiyasının müasir vəziyyəti

 

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

  Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans.  Gəncə-2014,ADAU

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda beynəlxalq  elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015,ADAU

 

Secilmiş əsərləri-

Dərsliklər-

Dərs və metodik vəsaitlər-

Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı(rus bölməsi)-Metodiki vəsait, Gəncə-2014 A.N.Hətəmov, V.İ.Salıyeva.

Müəssisənin iqtisadiyyatı fənnindən metodiki vəsait, Gəncə -2014,

Məqalələr-

 Формирование материально-технических ресурсов сельского хозяйства в рыночных условиях, Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı .1-2 buraxılış, Bakı-2009

Реализации сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях        AMEA-Gəncə Regional Elmi Mərkəzi ,Bakı-2009

Пути совершенствования инновационной деятельности в аграрном секторе экономики SDU-2010

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в аграрной сфере экономики Азербайджана Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет  - 2010

Пути повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции ADAU ,Xəbərlər məcmusi  “İqtisadiyyat” № 1, Gəncə -2011 Проблемы развития агропромышленной интеграции ADAU ,Xəbərlər məcmusu  “İqtisadiyyat” № 2, Gəncə -2012

Место кооперации и интеграции среди факторов развития агропромышленного производства. Kooperasiya, elmi-nəzəri jurnal №1,(28) – 2013

Агропромышленная интеграция как фактор устойчивого развития аграрного сектора, Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar  beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 1 hissə, Gəncə-2014

Daxili bazarın müdafiəsinin əsas istiqamətləri, Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya  münasibətlərinin inkişafı. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı - 2015