Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Gülnarə Tağıyeva

Assistent

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  assistenti

Mob.tel

Iş tel: 256 94 21

e-mail:

Dogum tarixi

23 dekabr 1974

 

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı-

 

1996-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu (hal-hazırda ADAU) İqtisadiyyat fakültəsinin mühasibat uçotu nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisası üzrə bitirmişdir

 

.

Əmək fəaliyyəti-       

2012-ci ildən ADAU-nun aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının assistentidir.

1997-2004-cü illərdə YAP- Gəncə təşkilatında uçot şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

 

Apardığı dərslər-

 

Bakalavrda–  Dünya iqtisadiyyatı, İstehsalın iqtisadiyyatı, Sahə iqtisadiyyatı, İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi, Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

 

 

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

 

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans.Gəncə-2014,ADAU  

 

Aqrar elmin və təhsilinin innovativ inkişafı :dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda beynəlxalq elmi- praktiki konfrans.Gəncə-2015,ADAU

 

Məqalələr-     

Azərbaycan  Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin zəruriliyi, “elm nəşriyyatı” №4 Gəncə-2013

Azərbaycan coğrafiyası proqram ADAU-2013

Azərbaycanın müəssisələrində innovasiyalı sahibkarlığın inkişafının aktual məsələləri, “elm nəşriyyatı”, №5 Gəncə 2015

Azərbaycan Respublikasında ekoloji təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətləri

“elm nəşriyyatı”2015