Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Aygün Hacıyeva

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  assistenti

Mob.tel

Iş tel : 022 256 94 21

e-mail: aygun-gadjieva@mail.ru

Dogum tarixi

10 may 1977-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi elmi adı-

1993-1997-ci illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  (hal-hazırda GPU) Pedaqogika və ibtidai təhsilin metodikası ixtisasını  bitirib.

2007-2012-ci illərdə Moskva İdarəetmə və İnformatika İnstitutunun Menecer ixtisasını bitirib.

Əmək fəaliyyəti-

2014-cü ildən hazıradək ADAU- nun “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

Apardıgı dərslər-

Bakalavrda- Tədavül sfersı müəssisələrinin iqtisadiyyatı, Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri, Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, Trans milli korporasiyalar, Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar-

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans.

Gəncə-2014,ADAU

Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri mövzusunda elmi- praktiki konfrans. Gəncə-2015,ADAU

Secilmiş əsərləri-

Məqalələr-

Azərbaycanın müəssisələrində innovasiyalı sahibkarlıgın  inkişafının aktual məsələləri – Gəncə ,ADAU,2014

Azərbaycan Respublikasında ekoloji təhlükəsizlik siyasətinin istiqamətləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəcilik Akademiyası,Bakı,2015

Aqrar sahədə iqtisadi səmərəliiyin yüksəldilməsi yolları-Gəncə,ADAU,2015.