Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Magistratura

İxtisasın şifri          İxtisas İxtisaslaşma
060401 Dünya iqtisadiyyatı Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
 

   

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
060403 Maliyyə Vergi və vergiqoyma

 

 

Maliyyə bazarları

060404 İqtisadiyyat Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
060405

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi                                 

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi