Biotexnologiya mərkəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində yaradılmış qərb bölgəsində ilk biotexnologiya mərkəzidir.

Mərkəz dünya standartlarına uyğun qurulmuş və son model cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Mərkəz 2 istiqamətdə- tədqiqat və kommersiya məqsədli işlərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bitkilərin mikroklonal çoxaldılması prosesi müasir dünyada ən çox tətbiq edilən çoxaldılma üsullarından biridir. Bu üsul vasitəsilə qısa müddət ərzində çoxlu sayda bitki əldə etmək mümkün olmaqla,invitro şəraitində virussuz, xəstəlikdən azad edilmiş bitkilər əldə olunur. Proses zamanı ilkin olaraq başlanğıc bitkidən götürülən eksplantlar sterizilasiya edilir və xüsusi qida mühitində əkilir. Müəyyən mərhələyə çatan bitkilər istixanaya köçürülür,bu şəraitə uyğunlaşaraq yaşaya bildikdə son mərhələdə açıq sahələrə əkilir.

Bununla yanaşı mərkəzdə bitkilərin müxtəlif stress amillərinə, xəstəliklərəqarşı davamlılığının müəyyən edilməsi məqsədilə molekulyar analizlər də həyata keçiriləcəkdir.

Biotexnologiya mərkəzi

Biotexnologiya mərkəziBiotexnologiya mərkəziBiotexnologiya mərkəziBiotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Biotexnologiya mərkəzi
Sosial şəbəkələrdə paylaş: