Dillər

Dillər kafedrası 1929-cu ildə yaradılmışdır.

Kafedranın maddi-texniki bazası

Dillər kafedrasının nəzdində  müasir tələblərə cavab verən

1 kompyuter otağı və 1 linqafon otağı yaradılmışdır.