Dissertasiya şuraları

3102.01 “Aqromühəndislik” - texnika üzrə
3103.08 “Meyvəçilik və üzümçülük” - aqrar elmlər üzrə
3103.06 “Bitkilərin mühafizəsi” - aqrar elmlər üzrə
3110.03 “Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası “- aqrar elmlər üzrə

Şuranın sədri: kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov