Dərs cədvəlləri

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

ADAU

Bakalavriat səviyyəsi

2017/2018-ci tədris ilinin I semestrinin dərs cədvəlləri

 

AQRONOMLUQ FAKÜLTƏSİ

BAYTARLIQ TƏBABƏTİ VƏ ZOOMÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

AQRAR IQTISADIYYAT FAKÜLTƏSİ

AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

AQROTEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ