Qiyabi təhsil şöbəsi

E-mail: coredu@adau.edu.az

 

QİYABİ TƏHSİL FORMASININ 2-Cİ KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!

Qiyabi təhsil formasının  2-ci kurs tələbələrinin  ikinci çağırış məşğələ, laboratoriya-imtahan sessiyası 2016-cı il mart ayının 28-dən aprelin 16-dək keçirləcəkdir.

Dərs cədvəlləri:

        

        

 

QİYABİ TƏHSİL FORMASININ 3-CÜ KURS TƏLƏBƏLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!