2017/2018-ci TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİNİN İMTAHAN SESSİYASININ İMTAHANLARINDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN VƏ TƏKRAR İMTAHAN VERMƏK İSTƏYƏN TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

  • İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN İMTAHAN TARİXLƏRİ: 2018-Cİ İL FEVRAL AYININ 8,9 VƏ 14-Ü
  • TƏKRAR İMTAHAN ÜÇÜN TARİXLƏR: 2018-Cİ İL FEVRAL AYININ 12,13 VƏ 14-Ü

İMTAHANLARDA ÜZRLÜ SƏBƏBDƏN İŞTİRAK ETMƏYƏN TƏLƏBƏLƏR HƏMİN FƏNLƏRDƏN İMTAHAN VERMƏK ÜÇÜN İMTAHANDA İŞTİRAK ETMƏDİKLƏRİNİN SƏBƏBLƏRİNİ ƏKS ETDİRƏN SƏNƏDLƏRİ (HƏKİMDƏN ARAYIŞ, İDMAN VƏ BİLİK YARIŞLARINDA İŞTİRAKI TƏSDİQ EDƏN SƏNƏD VƏ S.) DEKANLIĞA TƏQDİM ETMƏLİDİRLƏR.

TƏLƏBƏ HƏR SEMESTRDƏ FƏNNİ (FƏNLƏRİ) DİNLƏMƏDƏN ÜMUMİLİKDƏ İKİ FƏNN ÜZRƏ (HƏR FƏNDƏN BIR DƏFƏ OLMAQLA) İMTAHANDA IŞTIRAK EDƏ BİLƏR. BU ZAMAN TƏLƏBƏNİN FƏNNİ (FƏNLƏRİ) DINLƏDİYİ SEMESTRDƏKİ CARIİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏNİN NƏTICƏLƏRİ NƏZƏRƏ ALINIR VƏ ONUN QAZANDIĞI KREDİTLƏR TƏDRİS PLANI ÜZRƏ HƏMİN FƏNNİ (FƏNLƏRİ) DİNLƏDİYİ SEMESTRƏ AİD OLUNUR.