TÜRKİYƏDƏ TƏQAÜDLÜ MAGİSTR TƏHSİLİ

Müraciət vaxtı:  16 Yanvar  - 17 Fevral 2017-ci il tarixinədək

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı linklərdən istifadə edə bilərsiniz:

www.turkiyeburslari.gov.tr

e-mail: info@turkiyeburslari.org

(Türkiyədə təqaüdlü magistratura təhsili ilə maraqlananlar  yuxarıda qeyd edilən ünvanlara şəxsən özləri müraciət etməlidirlər)