TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

İMTAHANLARIN TƏŞKİLİNDƏ VƏ GEDİŞİNDƏ QARŞILAŞDIĞINIZ NÖQSANLAR, NEQATİV HALLARLA BAĞLI İMTAHAN QƏRARGAHINA MÜRACİƏT ETMƏYİNİZ XAHİŞ OLUNUR.

MÜHƏNDİSLİK KORPUSU, 3-CÜ MƏRTƏBƏ, 316-CI OTAQ.

TELEFON: 022-256-85-74; 055-365-66-21; 055-795-59-80

E-MAIL: OFFİCE@ADAU.EDU.AZ

             A.HATAMOV@ADAU.EDU.AZ