MƏRUZƏÇİ VÜSAL SEYİDƏLİYEVİN "AQROBİZNES SEKTORUNUN KREDİTLƏŞDİRİLMƏSİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ" MÖVZUSUNDA DƏRSİ