İNGİLİS DİLİ BİLƏN MÜƏLLİMLƏRİN NƏZƏRİNƏ!!!

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 2016/2017-ci tədris ilində bakalavriat səviyyəsi əyani təhsil formasının “dünya iqtisadiyyatı” və “iqtisadiyyat” ixtisaslarında ingilis dilində aşağıdakı fənləri tədris etmək üçün müəllimləri işə dəvət edir.

- mikroiqtisadiyyat

- makroiqtisadiyyat

- xətti cəbr və riyazi analiz

- iqtisadi informatika

- iqtisada giriş

- informasiya kommunikasiya texnologiyaları

- mülki müdafiə

- mühasibat uçotu

- audit

- bank işi

- insan resurslarının idarə edilməsi

- iqtisadiyyatın tənzimlənməsi

- beynəlxalq iqtisadi hüquq

- vergilər və vergitutma

- işgüzar yazışmalar

- ətraf mühitin iqtisadiyyatı

- beynəxalq iqtisadi təşkilatlar

- beynəlxalq kommersiya işi

- beynəlxalq marketinq

- ekologiya

      Namizədlər müvafiq sahə üzrə ən azı magistr dərəcəsinə malik olmalıdırlar. Tərcümeyi hallar (CV-lər) aşağıdakı ünvana göndərməlidir.

      Ünvan: 450, Atatürk prospekti, Gəncə şəhəri

      Tel: 022-256-57-33; 022-256-03-53

      E-mail: info@adau.edu.az; a.hatamov@adau.edu.az

      Müraciətin son tarixi: 01 iyul 2016-cı il.