Fakültə dekanı və kafedra müdiri vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqə

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Aqrotexnologiya fakültəsinin dekanı və yerquruluşu kafedrasının müdiri vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqə elan edir.

Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 256-00-56, 256-89-57.

 

 

REKTORLUQ