2020-ci ilin 23-28 mart tarixlərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində ADAU TV vasitəsilə keçiriləcək DƏRSLƏRİN QRAFİKİ

 

Saat

HƏFTƏNİN GÜNLƏRİ VƏ TARİXLƏR

1-ci gün

23 mart

2-ci gün

24  mart

3-cü gün

25 mart

4-cü gün

26 mart

5-ci gün

27 mart

6-cı gün

28 mart

10:00-11:00

İxtisas:“Aqronomluq”

Kurs: 2

Fənn: Fitopatologiya

Mövzu: Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Müəllim:Prof. İbrahim Cəfərov

İxtisas: “Bağçılıq və tərəvəzçilik”

Kurs: 1

Fənn: Meyvəçilik

Mövzu: Mənşə mərkəzləri, meyvə- giləmeyvə bitkilərinin vegetativ  üsullarla çoxaldılması xüsusiyyətləri

Müəllim: Dos. Hüseyn İdrisov

İxtisas: “Aqronomluq”,

“torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “meşəçilik”

Kurs: I

Fənn: Botanika 2

Mövzu: “İynəyarpaqlılar”

Müəllim:Prof. Zaur Hümbətov

İxtisas: “Meşəçilik”

Kurs: 3

Fənn: Meşə quruluşu-1

Mövzu: Meşə quruluşu işlərinin tərkibi və tərtib olunan sənədlər

Müəllim: Prof. Zakir İbrahimov

İxtisas: “Meşəçilik”

Kurs: 2

Fənn:Ekologiya

Mövzu:Canlı orqanizmlərin ətraf mühitlə əlaqələri və ekoloji amillər

Müəllim: B.m. Leyla Əsgərova

İxtisas: Aqronomluq (tədris rus dilində)

Kurs: 1

Fənn:Botanika 2

Mövzu:Çılpaqtoxumlular şöbəsi

Müəllim:Dos. əvİlahə Əliyeva

11:30-12:30

İxtisas:“Baytarlıq”

Kurs: 3

Fənn:Baytarlıq farmakologiyası

Mövzu: Dərman maddələrinin farmakokinetikası

Müəllim: dos. Akif Əliyev

İxtisas:“Zootexniklik”

Kurs: 2

Fənn: Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi

Mövzu: Naxırın damazlıq keyfiyyətinin yüksəlməsinə seleksiyanın və yemləndirmənin təsiri

Müəllim: dos. Suliddin Abbasov

İxtisas: “Əczaçılıq (rus bölməsi)”

Kurs: 1

Fənn: Fiziologiya

Mövzu: Qanın fiziologiyası

Müəllim: B.m. Turan Əsgərova

 

İxtisas: “Baytarlıq”

Kurs: 4

Fənn: Yoluxmayan daxili xəstəliklər

Mövzu: Həzm sisteminin xəstəlikləri

Müəllim: dos. İlqar Gəncəyev

 

İxtisas: “Baytarlıq”

Kurs: 3

Fənn: Patoloji anatomiya

Mövzu: Bərpa və uyğunlaşma prosesləri

Müəllim: dos. Ehkam Əliyev

 

İxtisas: “Baytarlıq (rus bölməsi)”

Kurs: 4

Fənn: Baytar-sanitar ekspertizası

Mövzu: Ətin morfologiyası və kimyəvi tərkibi Müəllim: Lalə İbrahimova

 

14:00-15:00

İxtisas:“Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı”

Kurs: 2

Fənn:Kənd təsərrüfatı texnikalarından istifadənin aqroekoloji əsasları

Mövzu: Toxum səpən maşınlar

Müəllim: Dos. Teymur İbrahimov

İxtisas:“Aqromühəndislik”

Kurs: 3

Fənn: Maşın – traktor parkının  istismarı

Mövzu: Maşın – traktor  aqreqatlarının məhsuldarlığı və isinin istismar  xərclərinin hesablanması

Müəllim:Dos. Ayaz Həsənov

İxtisas:“Aqromühəndislik”

Kurs: 3

Fənn: Yükqaldırıcı və nəqletdirici maşınlar

Mövzu: Asqıların əsas  elementlərinin

hesablanması         

Müəllim:Prof. Cəmaləddin Məmmədov

İxtisas:“Mühasibat uçotu və audit”

Kurs: 2

Fənn: Ekonometrika

Mövzu:Xətti proqramlarşdırmanın həlli metodları

Müəllim: B.m. Əziz Cəlilov

İxtisas:“Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin

mühəndisliyi”

Kurs: 2

Fənn: Konstruksiya materialları texnologiyası

Mövzu:Qaynaq  istehsalatı

Müəllim: Dos. Rasim Ələkbərov

İxtisas: “Elektrik mühəndisliyi”

Kurs:2

Fənn: Elektrik enerjisinin istehsalı

Mövzu: Atom elektrik stansiyaları

Müəllim: Prof. Siyasət Məmmədov

15:30-16:30

İxtisas:“Mühasibat uçotu və audit”

Kurs: 3

Fənn: Audit

Mövzu: Nəzarət funksiyasında auditin rolu

Müəllim: Rövşən Məmmədov

İxtisas:“Biznesin idarə edilməsi”

Kurs: 3

Fənn: Audit

Mövzu: Auditor rəyləri

Müəllim:Şəhriyar Aydınov

İxtisas:“Biznesin idarə edilməsi”

Kurs: 2

Fənn: İşgüzar yazışmalar

Mövzu: İşgüzar yazışmalarda sənədlərin dili və mətn normaları

Müəllim:B.m.Aytəkin Bağırova       

İxtisas:“Marketinq”

Kurs: 3

Fənn: Bazar infrastrukturu          

Mövzu: Əhalinin məşğulluq sistemi

Müəllim: B.m. Anar Həsənov

İxtisas:“Biznesin idarə edilməsi”

Kurs:2

Fənn: Menecment

Mövzu: Menecmentin funksiyaları və prinsipləri

Müəllim:SəbinəHacıyeva

İxtisas:“İqtisadiyyat”, “maliyyə”, 

Kurs:3, 2

Fənn: İnsan resurslarının idarə edilməsi

Mövzu:İnsan kapitalı konsepsiyası           

Müəllim: B.m. Brilyant Abbasova

17:00-

18:00

İxtisas:“İqtisadiyyat”, “marketinq” və “mühasibat uçotu”

Kurs: 1

Fənn: Makroiqtisadiyyat (ingilis dilində)

Mövzu: Makroiqtisadi tarazlıq. (Macroeconomic equilibrium)

Müəllim: Cəfər Cəfərov

İxtisas:“Mühasibat uçotu və audit”

Kurs:2

Fənn: Statistika

Mövzu: Mütləq və nisbi göstəricilər. Orta kəmiyyətlər

Müəllim: B.m. Niyaz Məmmədov

İxtisas:Bütün ixtisaslar

Kurs:2

Fənn:Fəlsəfə

Mövzu: Cəmiyyət və təbiət, onların qarşılıqlı əlaqəsi.

Müəllim: Prof. Azad Bayramov

İxtisas: Bütün ixtisaslar

Kurs:1

Fənn: Azərbaycan tarixi

Mövzu: Səfəvilər dövləti

Müəllim: Səbinə Əlizadə

İxtisas: “Maliyyə”

Kurs:2

Fənn: Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu: Qlobal ərzaq problemi və ərzaq təhlükəsizliyi

Müəllim: Fariz Süleymanov

İxtisas: “İqtisadiyyat (tədris rus dilində)”

Kurs:2

Fənn: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu: Qloballaşma şəraitində xarici ticarət siyasəti

Müəllim: Dos. Raminə Mustafayeva

 

 

 

18:15-19:15

İxtisas:“Əczaçılıq”

Kurs: 2

Fənn: Kimya-2

Mövzu: Aromatik karbohidratlar

Müəllim:Prof. Elman Mövsümov

İxtisas:“Əczaçılıq”

Kurs: 1

Fənn: Kimya-2

Mövzu: Aldehidlər və ketonlar

Müəllim:Prof. Vaqif Məmmədov

İxtisas:“Baytarlıq” və “Əczaçılıq”

Kurs: 2

Fənn: Biokimya

Mövzu: Zülallar

Müəllim:Dos.Kamandar Dəşdəmirov

İxtisas:“Şərabçılıq”

Kurs: 1

Fənn: Kimya-2

Mövzu: Doymamış etilen sırası

Müəllim:Dos.Tamara Abbasova

İxtisas:“Su bioehtiyatları və akva bitkilər”

Kurs: 3

Fənn: Su hövzələrinin monitorinqi

Mövzu: Su dövranı. Suyun fiziki-kimyəvi göstəriciləri

Müəllim:Dos.Vüsal Orucov

İxtisas:“Bitki mühafizəsi”

Kurs: 2

Fənn: Bitki mühafizəsi

Mövzu:Bitkilərdə xəstəlik törədən bakteriya, virus və digər oqranizmlər

Müəllim:B.m. Sahil Quliyev