“Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın mövcud vəziyyəti və inkişaf yolları” mövzusunda elmi-praktik konfrans, 31 yanvar 2017-ci il