Aqrar məsləhət xidməti

Son illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) maddi-texniki bazasının əsaslı şəkildə yenidən qurulması tədris və elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinə müsbət təsir etməklə yanaşı respublikamızın  müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına məsləhət xidmətlərinin göstərilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır. Bu məqsədlə  universitetin nəzdində “Aqrar məsləhət xidməti” yaradılmışdır. 

http://www.psg24.com/adauservice/index.php/tr/haqqimizda